شرکت های ساختمانی

بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان 【سال ۱۴۰۳】🥉 + لیست ۱۰ تایی

آشنایی با بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان در وبسایت ساختمونی نیوز

هدف از این مقاله آشنایی شما با سازه نگهبان و سپس بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان را برایتان معرفی می‌نماییم.
طبقات منفی در ساختمانها، یکی از گزینه‌هایی است که در سال‌های اخیر، سازندگان برای تأمین پارکینگ موردنیاز واحدهای احداثی اجرا می‌نمایند. حل مشکل پارکینگ یکی از دلایل اصلی اجرای ساختمان‌ها با طبقات منفی می‌باشد.
اما مهم‌ترین مسئله در این ساختمانها که طبقه منفی دارند گودبرداری می‌باشد. متأسفانه به دلیل عدم آشنایی سازندگان با اصول گودبرداری، باعث وارد شدن خسارات سنگین مالی و جانی به منازل و پروژه‌های در حال ساخت می‌گردند.

سازه نگهبان چیست؟

سازه نگهبان به سازه‌ای میگویند که برای تأمین پایداری دیواره‌های گود و پلاک‌های مجاور و در داخل زمین پروژه اجرا می‌گردد.
این سازه می‌تواند یک سازه فرعی و جدا از سازه اصلی یا بخشی از سازه اصلی باشد.
برخی سازندگان بدون اجرای سازه نگهبان اقدام به گودبرداری می‌کنند.
به‌ ظاهر باور دارند که خاک زمین پایداری کافی را دارا می‌باشد و نیازی به اجرای سازه‌های جانبی برای تأمین پایداری دیوارهای گود نمی‌باشد.
اما باید دانست که رفتار خاک غیر قابل‌ پیش‌بینی و بسیار متنوع است. برای تأمین ایمنی افراد داخل و خارج گود و نیز حفظ منازل مجاور گود، لازم است سازه‌هایی جانبی با عنوان سازه نگهبان اجرا گردد.

وظیفه مهندس ناظر در نحوه اجرای سازه نگهبان

مهم ترین نکته شناسایی ترک های به وجود آمده در خاک و کنترل کردن افزایش عرض ترک ها می باشد.
یکی از نشانه های فرار خاک از زیر سازه این است که به تدریج خاک گسیخته می‌گردد و یکدفعه خاک گسیخته نمی‌گردد. منظور از گسیختگی خاک، ایجاد ترک ها و افزایش عرض آنها به همراه پوسته پوسته شدن خاک است.

انواع روش های پایدارسازی گود

پایدارسازی گود روش های متفاوتی دارد که در اینجا به اختصار توضیح می دهیم.

سازه نگهبان خرپایی

این روش، رایج ترین شیوه در گودبرداری های عمق کم می‌باشد. در این روش خاکبرداری و تکمیل سازه نگهبان و همچنین پر کردن پشت سازه نگهبان با مصالح مناسب به صورت مرحله ای انجام می‌گیرد.
سازه نگهبان خرپایی هیچ گونه فاصله ای با خاک نباید داشته باشد. چرا که اگر فاصله ای باشد باعث عدم عملکرد این روش می‌گردد.
در صورتی که خاک در اثر بارندگی اشباع گردد، عملا خاک جاری می‌گردد و سازه نگهبان خرپایی در پایدارسازی گود تاثیری نخواهد داشت.

مراحل اجرای سازه نگهبان خرپایی

برای اجرای سازه نگهبان خرپایی ابتدا در لبه های کناری سازه یکسری چاهک هایی حفر می‌گردد.

حفر چاهک ها

 در انتهای چاهک ها، سبدی را که از قبل آرماتوربندی شده است قرار می‌دهند. سپس عضو عمودی خرپا که معمولاً از پروفیل دوبل IPE ساخته گردیده را در چاهک قرار می دهند.
نکته مهم اینجاست که برای گیرداری بیشتر این عضو عمودی بهتر است که چند ردیف برشگیر از نبشی یا ناودانی را در انتهای آن جوش داده شود.
عمق چاهک ها هم با توجه به نوع خاک، میزان سربار وارده و عمق گودبرداری می‌باشد.
در مرحله بعد دیواره ی چاهک ها را برای جلوگیری از تماس خاک با بتن با استفاده از پلاستیک می پوشانند. سپس بتن ریزی را با استفاده از لوله ترمی برای تکمیل سازه نگهبان خرپایی انجام می‌دهند.
نکته ای بسیار مهم این است که عضو عمودی باید کاملا در تماس با سازه مجاور قرار بگیرد. در صورتی که امکان تماس عضو عمودی با سازه مجاور وجود نداشته، بعد از گیرش بتن باید فضای خالی در پشت عضو عمودی را با مصالح مناسب مانند آجر فشاری همراه با ملات پر می‌کنند.
بعد از گیرش بتن، خاک مجاور عضو عمودی را برای اجرای عضو مایل خرپا به صورت ترانشه بر می‌دارند. در صورتی که خاک مقاومت بالایی داشته باشد، می توانیم در همان مرحله اول به جای حفر چاهک ها، خاک محل خرپا را به صورت ترانشه برداشت.
بعد از رسیدن به تراز مدنظر باید فونداسیون منفردی را برای اتصال عضو مایل حفر، آرماتوربندی و بتن ریزی کرد و در مرحله آخر هم بعد از گیرش بتن فونداسیون منفرد، عضو مایل را از یک طرف به صفحه ستون و از طرف دیگر به عضو عمودی جوش داده می‌شود. برای ایجاد مقاومت بیشتر سازه نگهبان، اعضای فرعی را هم اجرا می‌کنند.

سازه نگهبان مهار متقابل

نام دیگر این سازه روش پشت بندهای افقی و مایل می‌باشد که برای جلوگیری از تغییر مکان جانبی در گودهایی با عرض کم و در محیط های شهری استفاده می‌گردد.

سازه نگهبان نیلینگ (میخ گذاری یا میخکوبی)

روش نیلینگ بر مبنای مسلح کردن خاک با استفاده از المان های فولادی می باشد. در این روش ابتدا خاک را تا عمق پایداری که به نوع خاک و موارد دیگری بستگی دارد (بین ۲ تا ۴ متر) به صورت مرحله ای برداشته، سپس با استفاده از ماشین حفاری دریل واگن سوراخ های افقی و مایل با شیب حدود ۱۵-۱۰ درصد و با قطر حدود ۱۵-۱۰ سانتی متر در سطح گود به فاصله های ۲ تا ۱ متری به وجود می آورند.
در مرحله ی بعد میلگردهای فولادی از نوع AIII به قطر معمولا ۴۰-۳۲ و یا ۲۸ میلی متر با طول های مشخص در نقشه های اجرایی آماده می‌گردد و انتهای این میلگردها را رزوه می کنند. بعد از نصب اسپیسر (برای قرار گرفتن میخ در سوراخ) و لوله های تزریق از جنس PVC، نیل ها را درون سوراخ ها قرار داده میشود. معمولا ۲ عدد لوله تزریق روی نیل ها نصب می‌شود. یکی از این لوله ها برای تزریق دوغاب و یکی هم برای خالی شدن هوا از داخل سوراخ ها و همچنین برای مشخص کردن، پر شدن داخل نیل ها از دوغاب استفاده می‌گردد.

سازه نگهبان انکراژ

نامهای دیگر روش انکراژ دوخت به پشت، میل مهار و استرند می‌باشد که یکی از روش های بسیار خوب به عنوان سازه نگهبان در پایدارسازی گودهای عمیق می‌باشد که مراحل اجرایی روش سازه نگهبان انکراژ تا حدود بسیار زیادی شبیه روش نیلینگ است.
وسایل مورد استفاده در روش انکراژ شامل: غلاف، اسپیسر، سنترالایزر، سر انکر و گوه، لوله تزریق گروت، کابل (استرند) یا میله‌های فولادی و سازه نگهبان انکراژ می‌باشد.

اجرای شمع درجا

استفاده از شمع های بتنی درجا یکی از روش های عالی برای افزایش پایداری جداره گودبرداری می‌باشد که در انواع خاک های نرم و سخت اجرا می‌گردد.

برای اجرای سازه نگهبان به روش اجرای شمع درجا، ابتدا چاه هایی با قطر ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی متر با استفاده از ماشین حفاری یا مقنی حفر می‌گردد. در خاک های بسیار سست برای جلوگیری از ریزش شمع ها از غلاف فلزی (کیسینگ)، کول های بتنی و یا تزریق گل بنتونت استفاده می‌گردد و در صورتی که خاک ما بسیار سست باشد و از موارد بیان شده استفاده کنیم، باعث افزایش مقدار قابل توجهی از هزینه های اجرا می‌گردد.

سپس بعد از نصب اسپیسر بر روی شبکه آرماتور شمع ها که از میلگردهای طولی و خاموت های دورپیچ بسته شده اند، توسط جرثقیل شمع ها را در داخل چاه قرار می‌دهند. به دلیل اینکه وزن قفس آرماتور بالا می‌باشد، احتمال ریزش آرماتورها بعد از بلند کردن توسط جرثقیل وجود دارد. بنابراین باید در هنگام آرماتوربندی باید میلگردها را محکم با سیم مفتول به هم متصل گردد.

در مرحله بعد هم با استفاده از لوله ترمی، بتن ریزی انجام می‌گیرد و شمع های بعدی را در فاصله های حدودا ۲-۱ متری به همین ترتیب اجرا می‌شود. معمولا هم فاصله محور به محور شمع های اجرا شده نباید از ۲ برابر قطر شمع ها بیشتر گردد.

حال که با مطالعه این مقاله به نقش سازه نگهبان پی بردید شما را دعوت می‌کنیم به مطالعه بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان در کشور دعوت می‌کنیم.

جهت آشنایی بیشتر با  ۱۰ تا از بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان با ما همراه باشید.

بهترین 10تایی ها - شماره 1 | ساختمونی نیوز

شرکت پایدار سازه آسیا بوژان

بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان | ساختمونی نیوز

شرکت پایدار سازه آسیا بوژان در زمینه مهندسی ژئوتکنیک و عمران فعالیت دارد. این شرکت یکی از بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان در کشور می‌باشد. شرکت آسیا بوژان با در اختیار داشتن دانش مهندسین ژئوتکنیک، عمران، معماری، نقشه برداری و دانش فنی مهندسی روز دنیا در زمینه طراحی و اجرای پایدارسازی و بهسازی خاک و ترانشه ها در پروژه های عمرانی فعالیت دارد. این شرکت یکی از برترین شرکت ها در زمینه پایدار سازی دیواره گود می‌باشد.

خدمات:

  1.  پایدارسازی و تحکیم دیواره گود به انواع روش های تاپ دان انکراژ و نیلینگ سازه نگهبان خرپایی و مهار متقابل سپر و شمع کوبی
  2. میکروپایل به روش های حفاری و کوبشی
  3. طراحی نقشه های اجرایی و مطالعات در زمینه خاک
  4. نقشه برداری و مانیتورینگ گودبرداری

آدرس: تهران – مرزداران – خیابان سرسبز شمالی – پلاک ۱۱۳ – واحد ۴

تلفن تماس: ۰۹۱۲۲۳۰۱۲۳۵۰۹۱۲۹۴۶۲۱۰۸

اینستاگرام: Asia.bozhan@


بهترین 10تایی ها - شماره 2 | ساختمونی نیوز

شرکت ارجان پی

بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان | ساختمونی نیوز

شرکت ارجان پی با ۲۶ سال تجربه در زمینه سازه نگهبان مشغول به فعالیت می‌باشد. این شرکت انجام مشاوره جهت انتخاب بهترین روش و کمترین هزینه در گود برداری ها، پیشنهاد بهترین روشهای بهسازی اجرای بزرگترین گودها با توان حفاری تا عمق ۴۰ متر با به روز ترین ماشین آلات و بزرگترین دیوار آب بند ایران در سد دو یرج با طولی بالغ بر ۱۵۰۰ متر و عمق تا ۵۰ متر ، سازه نگهبان و غیره از جمله تجربیات و خدمات این شرکت می‌باشد.
شرکت ارجان پی همانند دیگر شرکتهای معرفی گردیده در زمینه اجرای سازه نگهبان یکی از بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان در کشور می‌باشد.

آدرس: تهران – بزرگراه جلال آل احمد – بین شهرآرا و پاتریس لومومبا – پلاک ۳۴

تلفن تماس: ۲۲****۰۲۱۸۸


بهترین 10تایی ها - شماره 3 | ساختمونی نیوز

شرکت مقاوم سازان پایون

بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان | ساختمونی نیوز

این شرکت در سال ۱۳۸۴ تاسیس گردید. شرکت مقاوم سازان پایون شرکتی ساختمانی است که به صورت تخصصی در زمینه طراحی و اجرای مقاوم سازی و ترمیم سازه ها در برابر زلزله، افزایش بار، تغییر کاربری، شرایط مخرب آب و هوایی، خوردگی، حملات تروریستی و دیگر مشکلات سازه ای فعال می باشد. این شرکت نیز جزء یکی از بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان در ایران می‌باشد.
همچنین به عنوان شرکتی پیشرو در ارائه خدمات ژئوتکنیکی شامل پایدارسازی گود، تثبیت خاک و اجرای میکروپایل درحال فعالیت می‌باشد. و به صورت فوق تخصصی در زمینه شاقـول نمودن ساختمانهایی که دچار نشست نامتقارن شده اند فعالیت می‌کند.
فعالیتهای این شرکت شامل: اجرای سازه نگهبان، طراحی و اجرای سازه، مقاوم سازی سازه، پایدار سازی گود، میکروپایل، آزمایشهای مخرب و غیر مخرب بتن، ترمیم بتن و تزریق ترک، آب بندی بتن، شاقول سازی سازه بتنی، سیستم های پیش تنیده و پس کشیده، برش بتن و غیره می‌باشد.

آدرس: تهران – بلوار آفریقا (نلسون ماندلا) – خیابان ناهید غربی – پلاک ۱۲

تلفن تماس: ۸۳****۰۲۱۲۲


بهترین 10تایی ها - شماره 4 | ساختمونی نیوز

شرکت تدبیر خاک ماندگار

بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان | ساختمونی نیوز

تدبیر خاک ماندگار در سال ۱۳۸۸ آغاز به فعالیت نمود. شرکت مهندسی تدبیر خاک ماندگار یکی از تخصصی ترین مرکز اجرای سازه های نگهبان و تنسیق و انسجام گودبرداری‌ های ساختمانی، حفاظت ساختمان ها و خیابان های مجاور گود و همچنین شیب های در حال احداث بر اساس ضوابط اصولی و فنی و اجرایی منطبق بر ضوابط شهرداری، دستور العمل های فنی و اجرایی مباحث مقررات ملّی ساختمان و استفاده بهینه از نیروی انسانی درحال ارائه خدمت به مشتریان می باشد.
این شرکت همچنین در زمینه اجرای سازه های نگهبان و پایدار سازی گود با روش های نیلینگ، انکراژ، استرند، میکرو پایل و غیره در حال فعالیت می‌باشد.
بطور کلی خدمات این شرکت شامل : طراحی، مشاوره، و اجرای سازه نگهبان، ارائه راهکارهای نوین مهندسی، کلیه خدمات مشاوره و طراحی پایدارسازی گودهای عمیق شهری با استفاده از انواع روشهای مهارسازی (انکراژ)، نیلینگ (میخ کوبی)، دیوار برلنی، شمع کوبی و یا روشهای ترکیبی و تهیه نقشه های اجرایی مربوطه، کنترل آب های زیر زمینی و ارائه راهکارهای جدید مهندسی و انجام خدمات کنترل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با استقرار گروه های گشت و بازرسی، همچنین این شرکت خدمات در زمینه های تولید و اجرا، ساخت و نصب انواع اسکلت ساختمانی و صنعتی فلزی، سقف عرشه فولادی،سقف کامپوزیت، فونداسیون،دیوار حایل و اسکلت بتنی می‌باشد. این شرکت نیز یکی بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان در کشور می‌باشد.

آدرس: تهران – اقدسیه – بلوار ارتش ساختمان میلاد – پلاک ۲۴

تلفن تماس: ۲۱****۰۲۱


بهترین 10تایی ها - شماره 5 | ساختمونی نیوز

شرکت مهندسی پایاساز اخوان

بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان | ساختمونی نیوز

این شرکت با در اختیار گرفتن دانش فنی و مهندسی روز دنیا و تکیه بر نوین ترین فناوری های مهندسی در زمینه طراحی مهندسی، مدیریت پروژه و اجرای پروژه های مهندسی ژئوتکنیک شامل بهسازی خاک، اجرای سازه نگهبان، پایدارسازی گود و ترانشه ها با استفاده از نیلینگ، انکراژ، شمع، دیوار برلنی، روش های تزریقی و میکروپایل در حال فعالیت می باشد. شرکت مهندسی پایاساز اخوان یکی از بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان در کشور می‌باشد.
از دیگر خدمات این شرکت شامل: مطالعات ژئوتکنیک، طراحی های خاص فونداسیون، آزمایشهای تخریبی و کنترلی، ابزار بندی و مونیتورینگ در کلیه زمینه های تخصصی مهندسی خاک و ژئوتکنیک با استفاده از ابزار و تجهیزات پیشرفته می‌باشد. این شرکت آماده ارائه هر نوع خدمات مشاوره و راه حل های مهندسی، تخصصی در زمینه مسایل با خاک بستر و پی سازه ها و گودبرداری و سازه نگبهان و غیره می‌باشد.

آدرس: تهران – شریعتی – ابتدای ظفر – خیابان صبر – کوچه شادی

تلفن تماس: ۰۹***۰۲۱


بهترین 10تایی ها - شماره 6 | ساختمونی نیوز

شرکت فنی مهندسی کهن دک

بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان | ساختمونی نیوز

شرکت کهن دک یک شرکت فنی مهندسی متشکل که در رشته های طراحی سازه، مدیریت پروژه و معماری مشغول به فعالیت می باشد، این شرکت از سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ فعالیت هایی در زمینه تولید، طراحی و اجرای قالب و سقف های یوبوت داشته، اما با توجه به نیاز صنعت ساختمان سازی به تکنولوژی های جدید عمده تولید و طراحی خود را از قالب های یوبوت به قالب های وافل تغییر داده است.
شرکت فنی مهندسی کهن دک متشکل از دپارتمان های تخصـصـی طراحی و اجرای سازه، معماری، مدیریت پروژه و تولید مصـالح نوین و اجرای سازه نگهبان در حال ارائه خدمات به مشتریان می‌باشد. این شرکت یکی از بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان در کشور است.

آدرس: تهران – جردن – ابتدای بلوار افریقا – برج امیر پرویز طبقه ۸ –  واحد ۸۵

تلفن تماس: ۵۴****۰۲۱


بهترین 10تایی ها - شماره 7 | ساختمونی نیوز

شرکت هلدینگ ترانشه

بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان | ساختمونی نیوز

هلدینگ ترانشه از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در زمینه انجام خدمات مکانیک خاک و ژئوتکنیک شروع به فعالیت نمود. شرکت هلدینگ ترانشه یکی از بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان در ایران می‌باشد. این شرکت با دارا بودن امکانات و تجهیزات متناسب شرح ذیل در حال فعالیت می‌باشد:
مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک و انجام آزمایشات آزمایشگاهی مکانیک خاک، بتن و جوش مطابق با استانداردهای معتبر.
حفاری در دریا و خشکی و انجام آزمایشات صحرائی مکانیک خاک شامل: آزمایش خاک، برش در محل، بارگذاری صفحه ای، ژئوفیزیک، پرسیومتری، دانهول، GPR و شناسایی زیر سطحی.
اجرا و نظارت پروژه های نیلینگ، پایدارسازی گود و بهسازی خاک و سازه نگهبان

آدرس: تهران – سعادت آباد – خیابان شهید ریاضی بخشایش – خیابان شهید غلامرضا میرزایی – پلاک ۶

تلفن تماس:  ۵۳*****۰۲۱


بهترین 10تایی ها - شماره 8 | ساختمونی نیوز

 شرکت ساختمانی سپنتا

بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان | ساختمونی نیوز

شرکت سپنتا از سال ۱۳۸۹ آغاز به فعالیت نمود. این شرکت متشکل از شرکت مشاور طراحی نظارت ارشد، شرکت مجری ذیصلاح ساختمانی پایه ۱، شرکت ژئوتکنیک، جوش و بتن می‌باشد. یکی دیگر از فعالیتهای این شرکت در زمینه اجرای سازه نگهبان می باشد.
این شرکت نیز همانند دیگر شرکتهای عنوان شده می‌توان به عنوان یکی دیگر از بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان در کشور نامید.

آدرس: تهران – آزادی – نبش خیابان نمایندگی – پلاک ۱

تلفن تماس: ۷۵*****۰۲۱


بهترین 10تایی ها - شماره 9 | ساختمونی نیوز

شرکت مهندسی ابرند

بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان | ساختمونی نیوز

شرکت ابرند (سهامی خاص) با نزدیک به یک دهه فعالیت درحال ارائه خدمات به مشتریان می‌باشد. این شرکت در ابتدا تاسیس با حضور در پروژه های عمرانی به عنوان طراح و یا ناظر، تجربه اتمام ده‌ها پروژه موفق در پایتخت و خارج آن را دارا می‌باشد. شرکت ابرند در ادامه فعالیت های خود با کسب گواهی پیمانکاری، آغاز به اجرای عملیات های عمرانی و ژئوتکنیکی نمود.
این شرکت توانسته در زمینه های بهسازی خاک به روش های گوناگون اعم از اختلاط عمیق خاک (DSM)، جت گروتینگ (Jet Grouting)، میکروپایل و …، پایدارسازی گود های عمیق به روش نیلینگ، انکراژ، شمع های فولادی، استرات، خرپا و تاپ داون، سازه نگهبان و همچنین مطالعات و مشاوره ژئوتکنیک به همراه اجرای پروژه های ساختمانی در حال فعالیت می‌باشد. این شرکت یکی از بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان در کشور می‌باشد.

آدرس: تهران – تهرانپارس – خیابان ۱۳۴ غربی (بهار) – پلاک ۱۰۷

تلفن تماس: ۹۸*****۰۲۱


بهترین 10تایی ها - شماره 10 | ساختمونی نیوز

 شرکت استحکام پژوهان حاتم زمین

بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان | ساختمونی نیوز

این شرکت در زمینه های طراحی و پیمانکاری ساختمان درحال فعالیت می‌باشد. شرکت استحکام پژوهان حاتم زمین یکی از بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان در کشور می‌باشد که هم اکنون در زمینهای مختلف آماده ارائه خدمات به مشتریان خود می‌باشد.
شرکت پژوهان حاتم زمین از شروع فعالیتهای ساختمانی ( گودبرداری ) و محافظت از گودبرداری ها تا سازه نگهبان، سازه بتنی و یا فلزی، ابنیه ساختمانی ( دیوارچینی، اندود گچ و سیمان، عایقکاری و غیره) همراه با درخواست کنندگان می‌باشد.

آدرس: مشهد – بلوار ابوذر غفاری – ابوذر غفاری ۳۱ – پلاک ۱۱۷/۱

تلفن تماس: ۵۹****۰۵۱


سپرکوبی

در این روش در آغاز در طرفین گود سپرهایی را می کوبند و بعد کوبیدن سپرها خاکبرداری را شروع می‌کنند. زمانی که عمق خاکبرداری به عمق کافی رسید، در کمرکش سپرها و بر روی آنها تیرهای پشت بند افقی را نصب می‌کنند. سپس المان های فشاری قائم را در جهت عمود بر صفحه سپرها به این پشت بندهای افقی وصل می‌کنند، سپرها و پشت بندها و المان های فشاری در عرض های کم و خاک های غیر سست معمولا از نوع چوبی است ولی در عرض های بیشتر و خاکهای سست تر باید از سپرها، پشت بندها و المان های فشاری فلزی استفاده کرد.

در این روش صفحات فلزی (Sheet pile) داخل خاک و جداره گود توسط چکش پنوماتیک و با استفاده از لرزش کوبیده می‌گردد و با انواع اتصالات بین خود به یکدیگر متصل می گردد و یک جداره پیوسته را تشکیل می دهند.

از مزایای این روش براحتی می توانیم سپرها را بکوبیم، و بعد از اتمام عملیات گودبرداری می توان سپرها را به راحتی درآورد و در پروژه های دیگر از آنها استفاده کنیم. همچنین در این روش به المان های افقی و مایل کمتری نیاز است. بنابراین محدودیت های اشغال فضای داخل گود کمتر وجود دارد.

پیشنهاد ما به شما سروران گرامی

شما عزیزان از طریق وبسایت ساختمونی نیوز با لیست ۱۰ تایی بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان آشنا شدید.
هدف از این نگارش معرفی برترین شرکت های سازه نگهبان و نقش بسیار مهم آن در ساختمان سازی می باشد. اگر شما مخاطبین بزرگوار جهت همکاری یکی از شرکت های فوق را انتخاب کرده اید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا اطلاعات مکفی، تحقیقات جامع و بررسی های لازم را انجام دهید سپس بهترین انتخاب ایده آل را داشته باشید.

امید است با مطالعه این مقاله برای شما عزیزان مفید و سودمند باشد. با بررسی لیست بهترین شرکت اجرای سازه نگهبان فوق بهترین ها را برگزینید.

خواهشمندیم ما را از نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود بی نصیب نگذارید تا بهترین خدمت رسانی را داشته باشیم.

با تشکر از توجه و همراهی شما
تحریریه ساختمونی نیوز

۵/۵ - (۱۰ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × پنج =

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا