تولید کننده محصولات ساختمانی

بهترین تولید کننده الیاف کربن 🏭 ♻️【سال ۱۴۰۳】+ لیست ۱۰ تایی

آشنایی با بهترین تولید کننده الیاف کربن در وبسایت ساختمونی نیوز

هدف از این مقاله آشنایی شما با الیاف کربن و سپس بهترین تولید کننده الیاف کربن در کشور می‌باشد. امید است مفید برایتان واقع گردد.
الیاف کربن اولین بار توسط توماس ادیسون در لامپ های روشنایی مورد استفاده قرار‎ ‎داد. در آن زمان این الیاف را از کربونیزه کردن نوعی نی به نام‎ Bamboo ‎ و‎ ‎رایون تولید می کردند.
ادیسون در سال ۱۸۸۸ این حالت را به عنوان کربن ادیسون به‏‎ ‎ثبت رسانید و از آن به عنوان تار درون لامپ برق استفاده کرد. بهترین نوع الیاف‎ ‎کربنی از چوب بامبوی کربنی تولید شده است، و لامپهای ساخته شده از آن، طول عمری‎ ‎چندین صد ساعته دارند. سه سال بعد‏Swan ‎برای نخستین بار فیلامنت مصنوعی و سبک کربن‎ ‎را با عبور دادن محلول نیترات سـلولز که از روزنه های ریزی بیـرون می آمد ( رشته‎ ‎ساز امروز ) در استیـک اسـید و در حمام انعـقاد محتوی الکل بدست آورد.
‎تاریخ الیاف مصنوعی با آزمایشات‎ Swan ‎آغاز می‌گردد. دو فرد بنام ادیسون و سوان،‏‎ ‎توانستند لامپی بسازند که عملاً از الکتریسیته نور تولید شود . این هر دوی آنان‎ ‎زمانی توانستند به این مهم دست یابند که به مهمترین ماده ی آن روز یعنی تار کربنی‎ ‎دسترسی پیدا کردند. بدان علت که کاربرد الیاف کربن در لامپ های الکتریکی به‎ ‎سبب مزیت فیلامنت های تنگستن شناخته نشد . قریب به ۸۰ سال از تولید این الیاف‏‎ ‎مصنوعی، الیاف کربن گذشت تا کاربرد صنعتی پیدا کردند. استفاده از کربن تا‎ ‎سال ۱۹۰۷، زمانی که تارهای تنگستن عرضه شد، ادامه یافت و وقتی کارایی این تار در‏‎ ‎تبدیل الکتریسیته به نور اثبات شد، به تدریج جای تار کربنی را گرفت و تا‎ ‎امروز نیز همچنان ادامه یافت.

الیاف کربن چیست؟

الیاف کربن الیافی می باشند که دست کم دارای ۹۰ درصد کربن هستند و از پیرولیز کنترل شده الیافی ویژه به دست می آیند. رشته الیافی است از حرارت دادن مواد عالی که قسمت عمده آن کربن است و در محیط گاز های بی اثر به دست می آید.
فیبر کربن مشکی رنگ، غیر حلال در آب و بدون بو می باشد که مقاومت بسیار بالایی در برابر مواد خورنده مثل اسیدها، بازها و مواد عالی دارد.
الیاف کربن از فیبرهایی با قطری در حدود ۵ تا ۱۰ میکرومتر قطر تشکیل گردیده است.

منابع تولیدی الیاف کربن

 1.  از گیاهان یا سلولوزی
 2. از قیر
 3.  از پلی اکریل نیتریل(PAN)

در حال حاضر پیشروی الیاف کربنی ساخته شده از قیر و پلی اکریل نیتریل (PAN)بیشتر می‌باشد.

خواص الیاف کربن

خواص الیاف کربن به ۴ دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:

 مقاومت شیمیایی الیاف کربن

مقاومت الیاف کربن در برابر عوامل مهاجم یکی از خواص الیاف کربن می‌باشد، که قابلیت استفاده از آن را در کاربرد های آینده و در زمینه های مختلف بیان می‌کند. این خاصیت به فاکتور هایی مانند ویژگیهای ساختاری الیاف کربن، نوع ماده خام اولیه، حالت وجودی المان‌ها در الیاف، دمای عملیات حرارتی بستگی دارد .
مقاومت اسیدی آن می تواند از طریق افزایش دمای عملیات حرارتی افزایش یابد، چون در این فرایند سهم باندهای پایدارتر بیشتر می‌گردد. حال آنکه اگر شبکه کربنی تکمیل تر گردد، واکنش گر به شبکه الیاف نفوذ نخواهد کرد.
بنابراین این الیاف در دمای معمولی اتاق دچار تغییرات ناچیزی می‌گردد و حتی اگر در معرض یک سیال خورنده به مدت طولانی قرار گرفته شود، می تواند خاصیت خود را حفظ نماید. پایداری الیاف کربنی در دماهای زیاد کمتر می‌گردد و به ویژه زمانی که عوامل مهاجم اکسیژن دار باشند.

 خواص مکانیکی

الیاف کربن بر پایه PAN ,Gpa 400- 200 مدول یانگ، تحت کشش طولی الیاف را نشان می‌دهند. وقتی که از جهت عرضی کشیده شوند مدول یانگ Gpa 25- 5 و استحکام فشاری نیز Gpa است. البته به نظر می‌رسد که مدول یانگ الیاف کربن به آرایش یافتگی بلورهای گرافیت در این الیاف باشد آن‌ هم در حالی ‌که استحکام با توجه به اتصال بین لیفی تعیین می‌گردد.

خواص الکتریکی

کنترل مقاومت الکتریکی در الیاف کربن به سه روش میباشد:

 1.  با رژیم دمایی- حرارتی در فرایند تشکیل الیاف
 2. کشش آرایش دهنده الیاف در طول مراحل تشکیل و کربنیزاسیون
 3.  اضافه کردن گروه‌های عاملی و المان‌های شیمیایی به الیاف کربن

مقاومت الکتریکی الیاف کربن وابسته به عامل دمای کربنیزاسیون می‌باشد. اگر محدوده دمایی فرایند کربنیزاسیون بین ۸۰۰–۳۰۰ درجه سانتی‌گراد باشد، مقاوت الکتریکی آن به سرعت کاهش می یابد. این دما اگر بین ۹۰۰ – ۸۰۰ درجه سانتی گراد باشد، کاهش مقاومت الکتریکی کندتر می‌گردد. اگر عملیات کربنیزاسیون در دماهای بالاتر از ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد انجام گیرد، تغییرات مقاومت الکتریکی ناچیز خواهد بود.
تغییر اندازه در قطر الیاف ممکن است باعث تغییرات مقاومت الکتریکی الیاف کربن گردد .اگر افزایش دمای عملیات حرارتی با فرایند افزایش کشش خارجی همراه گردد، باعث رشد کریستالها در این الیاف میگردد و این پدیده موجب افزایش هدایت الکتریکی می‌گردد.

انواع الیاف کربنی

الیاف کربن را بر اساس تعداد فیلامنت و مدول یانگ و استحکام و دمای نهایی عملیات حرارتی و نوع ماده اولیه به گروه‌های مختلفی تقسیم بندی می‌شوند.

 تعداد فیلامنت

 1. رشته الیاف کمتر از ۲۴۰۰۰ فیلامنت که توو (TOW) کوچک یا سبک
 2. رشته الیاف بیشتر از ۲۴۰۰۰ فیلامنت که اصطلاحاً توو بزرگ یا سنگین نامیده می‌شوند

 خصوصیات فیزیکی

 1. با مدول یانگ بسیار بالا بیشتر از ۴۵۰ گیگاپاسکال
 2. با مدول یانگ بالا بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ گیگاپاسکال
 3. با مدول یانگ متوسط بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ گیگاپاسکال
 4. با استحکام کششی بالا و مدول یانگ پایین، استحکام کششی بیش از ۳ گیگاپاسکال و مدول یانگ کمتر از ۲۰۰

بر اساس نوع پیش زمینه

 1.  با پیش زمینه الیاف اکریلیک (پلی اکریلونیتریل)
 2. قیر صنعتی
 3.  قیر مزو فاز
 4.  قیر ایزوتروپیک
 5.  الیاف ویسکوز ریون (ابریشم مصنوعی)
 6.  فاز گازی

بر اساس دمای نهایی عملیات حرارتی

 1. الیاف نوع ۱ ، دمای عملیات حرارتی بالاتر از ۲۰۰۰ درجه سانتی‌گراد ،الیاف HM
 2. الیاف نوع ۲، دمای عملیات حرارتی بالاتر از ۱۵۰۰ درجه سانتی‌گراد ،الیاف HS
 3. الیاف نوع ۳ ، دمای عملیات حرارتی بالاتر از ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد، الیاف با استحکام پایین

 تقسیم‌بندی الیاف کربن بر حسب نوع ماده اولیه

 1.  گیاهان یا سلولزی
 2.  قیر یا pitch
 3. پلی اکریل نیتریل ( PAN )

جهت آشنایی بیشتر با  ۱۰ تا از بهترین تولید کننده الیاف کربن با ما همراه باشید.

بهترین 10تایی ها - شماره 1 | ساختمونی نیوز

شرکت کربن ایران

لوگوی شرکت کربن ایران | ساختمونی نیوز

در سال ۱۳۵۱ شرکـت ملـی صنایـع پتروشیمی بـا مشارکـت بـانـک تـوسعـه صنعـت و معـدن بـا یـکی از صاحب نـام تـریـن کـارخـانـجـات تـولیـد کننده دوده صنعـتی آمـریـکـا یـعنـی شـرکـت کـابـوت Cabot Corporationقراردادی منعقد نمود. این شرکت یکی از بهترین تولید کننده الیاف کربن می‌باشد.

این شرکت تولید خود را دی ماه ۱۳۵۳ با ظرفیت سالیانه ۱۴ هزار تن آغاز نمود. در سال ۱۳۵۶ کلیه مراحل برای افزایش تولید از میزان ۱۴ هزار تن به ۱۶ هزار تن در سال انجام گردید.

درحال حاضر شرکت کربن ایران با دو واحد تولیدی و با ظرفیت تولید ۵۰ هزار تن دوده صنعتی در سال مشغول به کار می باشد. بر اساس سیاست خصوصی سازی دولت جمهوری اسلامی ایران، این شرکت در سال ۱۳۷۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و به گروه شرکتهای سرمایه گذاری پتروشیمی پیوست.

آدرس: میدان ونک – ابتدای خیابان گاندی جنوبی – نبش خیابان ۲۵  – پلاک ۱۱۳

تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۷۹۱۶۴۸


بهترین 10تایی ها - شماره 2 | ساختمونی نیوز

شرکت صنعتی و بازرگانی صنام

لوگوی شرکت صنعتی و بازرگانی صنام | ساختمونی نیوز

یکی دیگر از بهترین تولید کننده الیاف کربن شرکت صنعتی و بازرگانی صنام می‌باشد که در سال ۱۳۶۶ در حوزه های ساخت، تولید و تامین کالا و تجهیزات تأسیس گردید. در ادامه با گسترش فعالیت به حوزه پیمانکاری در سال ۱۳۸۰ به صورت شرکت سهامی خاص فعالیت را در این زمینه آغاز کرد. این شرکت یکی از بهترین تولید کننده الیاف کربن می‌باشد.

این شرکت با سرمایه گذاری و تاسیس شرکت های تابعه در حوزه های مختلف از جمله مخابرات، حمل و نقل ریلی، تولید مخازن فشار قوی و دوگانه سوز کردن خودرو ها، تولید سامانه های مختلف قطار های شهری، تولید الیاف کربن و پارچه های کربنی و قطعات کامپوزیتی، بازرگانی، نفت، گاز و انرژی و تامین نیروی انسانی از سال ۱۳۹۰ به عنوان هلدینگ ایفای نقش کرده که دارای ۵ شرکت زیرمجموعه و ۴ واحد کسب و کار می باشد.

هلدینگ صنام دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با گرید ۱ در رشته های ارتباطات، تاسیسات و تجهیزات و همچنین رشته های ساختمان و ابنیه، نیرو، نفت و گاز، راه و ترابری، صنعت و معدن و آب، گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری و گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی از وزارت کار است و همچنین گواهینامه های سیستمی ISO14001،ISO9001 ،OHSAS18001 ،HSE-MS از دیگر گواهینامه های این شرکت می‌باشد.

آدرس: تهران – میدان فاطمی – خیابان فلسطین – بعد از زرتشت غربی – کوچه فرزام – پلاک ۳

تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۹۶۹۵۰۱

آدرس:


بهترین 10تایی ها - شماره 3 | ساختمونی نیوز

صنایع شیمیایی پوشیران

لوگوی صنایع شیمیایی پوشیران | ساختمونی نیوز

مدیر صنایع شیمیایی پوشیران (جناب آقای نعمت عیسی زاده) فعالیت خود در صنعت شیمیایی را از سال ۱۳۷۸ آغاز و ضمن بهره مندی از دانش فنی روز، از تجربیات و مهارت های تخصصی بزرگان این صنعت استفاده نموده است و پس از طی دوره های علمی و کسب تجربه لازم از پیشکسوتان این صنعت فعالیت های آزمایشگاهی خود را در کارگاه کوچکی در باغستان (خادم آباد شهریار) شروع و همزمان اقدام به تهیه و توزیع محصولات سیبا، ونتیکو، هاندسمن(آرالدیتها)، شل، جانا، رودیا و الیاف کربن، کولار و شیشه نمودند.

 ابتدا فعالیت خود را با تولید انواع رزین های اپوکسی همراه با هاردنرهای مربوطه، کفپوش های یکپارچه اپوکسی و محصولات مورد مصرف در صنعت مخابرات را در بسته بندی های نوین آغاز و به تولید کنندگان و بازار ارائه نموده است. متعاقبا هر ساله محصولات متنوع تری از جمله انواع چسب های دوقلوی صنعتی بر پایه اپوکسی و همچنین چسب مخصوص بلوک متریال، شتاب دهنده اپوکسی، انواع ژلکوت بر پایه اپوکسی، وینیل استر و پلی استر را به سبد محصولات خود افزوده است. این شرکت یکی از بهترین تولید کننده الیاف کربن می باشد.

آدرس: تهران – شهریار – باغستان

تلفن تماس: ۰۹۱۲۱۸۸۶۹۲۸


بهترین 10تایی ها - شماره 4 | ساختمونی نیوز

شرکت مقاوم سازی افزیر

لوگوی شرکت مقاوم سازی افزیر | ساختمونی نیوز

شرکت مقاوم سازی افزیر پیشرو در زمینه مقاوم سازی ساختمان های فولادی، بتنی و بنایی و سازه‌های صنایع مختلف نظیر نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل و پل، آب و فاضلاب و … با مصالح FRP مطابق با آئین‌نامه‌ها و نشریات داخلی و خارجی است که با بهره‌گیری از متخصصین کارآزموده و نیروهای اجرایی ماهر در فازهای طراحی، مشاوره، تامین و اجرای پروژه ها فعالیت می‌کند. مقاوم سازی افزیر دارای مجوز و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور و کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن می‌باشد.

شرکت مقاوم سازی افزیر به عنوان شرکت پیشگام در حوزه مقاوم سازی سازه، ارائه دهنده خدمات تخصصی در حوزه مقاوم سازی با کامپوزیت FRP شامل ارائه طرح تقویت، تامین مصالح FRP (انواع الیاف، چسب، رزین و …)، نصب و اجرای FRP، نظارت بر اجرای طرح، کنترل کیفیت و آزمایش‌های تخصصی نظیر تست Pull Off می‌باشد. این شرکت یکی از بهترین تولید کننده الیاف کربن می باشد.

آدرس: تهران – خیابان ولی‌عصر – خیابان دل افراز – پلاک ۱۷ – طبقه ۳

تلفن تماس: ۰۲۱۵۲۹۳۶


بهترین 10تایی ها - شماره 5 | ساختمونی نیوز

شرکت مقاوم سازی رادیاب

لوگوی شرکت مقاوم سازی رادیاب | ساختمونی نیوز

 رادیاب (سهامی خاص) در سال ۱۳۶۲ به شماره ۵۰۲۴۸ در تهران ثبت گردیده است. شرکت رادیاب از اوایل دهه ۱۳۸۰ به عنوان اولین شرکت در زمینه کاربرد کامپوزیتهای FRP در تقویت سازه ها (خصوصا سازه های بتنی) فعالیت می نماید. با توجه به کمبود دانش فنی بومی در زمینه FRP در اوایل دهه ۱۳۸۰ در ایران، این شرکت با همکاری موسسه سوئیسی EMPA اقدام به انتقال دانش و تجربه در زمینه طراحی و جزئیات اجرایی کاربرد FRP در تقویت سازه ها نمود.

شرکت رادیاب دارای صلاحیت مقاوم سازی ساختمانها بصورت طرح و اجرا (EPC) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. این شرکت یکی از بهترین تولید کننده الیاف کربن می باشد.
یکی از حلقه های مفقوده در پروژه های تقویت سازه ها با FRP ، نبودن امکانات پیشرفته برای تست الیاف کربن و FRP، رزین و کامپوزیت در ایران است. با توجه به نیاز مبرم هر پروژه بزرگ در زمینه مستند سازی مدارک و تاییدیه های فنی در خصوص کنترل کیفیت مصالح و اجرا، شرکت رادیاب قراردادهای متعددی را با موسسه EMPA منعقد نموده و بدین ترتیب تمامی تست های مورد نیاز پروژه ها در آزمایشگاههای مجهز آن موسسه انجام می شود.

آدرس: تهران – شهرک غرب – بلوار دریا – شماره ۱۳۲

تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۸۸۴۴۷۳


بهترین 10تایی ها - شماره 6 | ساختمونی نیوز

شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران

لوگوی شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران | ساختمونی نیوز

شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران یکی دیگر از بهترین تولید کننده الیاف کربن می‌باشد که در سال ۱۳۶۲ شمسی با اخذ مجوز از وزارت صنایع و معادن استان تهران تاسیس شد. اکنون شرکت آبادگران، با ظرفیت تولید واقعی سالانه ۶۵۰۰۰ تن و تولید بیش از ۱۵۰ نوع ماده شیمیایی دانش بنیان ، گروه صنعتی پیشرو در صنعت شیمیائی ساختمان کشور محسوب می شود.

اخذ گواهینامه های بین المللی مدیریت کیفیت، تعاملات سازنده و نزدیک با سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان آزمایشگاه آکرودیته در زمینه مواد افزودنی بتن ، بتن آماده، سنگدانه ، سیمان و چسب های کاشی همچنین اخذ مجوز گروه پژوهشی از وزارت علوم که منجر به ارتباط نزدیک تری با پارک های علم و فناوری کشور و پردیس های دانشگاهی گشت نمایانگر توجه همزمان شرکت آبادگران به تولید علم و متجلی نمودن دانش در کیفیت محصولات تولیدی با بهر ه گیری از فناوری های نوین می باشد.

محوریت قراردادن امور علمی و پژوهشی در سند چشم انداز و فرآیندهای اجرائی شرکت باعث شده یکی از شرکت های بهترین تولید کننده الیاف کربن در ایران باشد. همواره بخش قابل توجهی از درآمد کل گروه به توسعه فیزیکی و تجهیزاتی مرکز علمی، امور تحقیقاتی و صنعتی سازی مواد تکنولوژیک اختصاص یافته و با تجهیز آزمایشگاه های مصالح، نانوتکنولوژی، پلیمر و شیمی به روز آمدترین امکانات تحقیقاتی، بستر خلق دانش و تبدیل آن به فناوری تحکیم شود.
استفاده وسیع از ABA WRAP-C305 الیاف کربن و ABA WRAP-C245 الیاف کربن به گونه های مختلف به عنوان مواد تقویت کننده سازه که در کنار چسب مخصوص آن استفاده می شود در پروژه های عمرانی، یکی از روش های متداول در مقاوم سازی است.

آدرس: تهران – خیابان سهروردی شمالی – خیابان قندی – پلاک ۶۵

تلفن تماس: ۰۲۱۸۷۷۵۴


بهترین 10تایی ها - شماره 7 | ساختمونی نیوز

شرکت سازین

لوگوی شرکت سازین | ساختمونی نیوزمقاوم سازی با FRP در حال ‌حاضر از جمله روش‌های نوین در بازسازی و یا ارتقای مقاومت فیزیکی انواع سازه بتنی و اسکلت فلزی شرکت سازین است. این روش مقاوم سازی ساختمان با استفاده از کامپوزیت های پلیمری تقویت ‌شده با الیاف (FRP) انجام می‌شود. سیستم‌های پلیمری تقویت‌ شده با الیاف (FRP) سری ساختارهای سبک با مقدار مقاومت فیزیکی بسیار بالایی هستند. که از ترکیب الیاف کربن (CFRP) و یا الیاف شیشه (E-Glass) در کنار مواد پلیمری ساخته می‌شوند.
به ‌طور سنتی از ترکیب کامپوزیتی شکل FRP برای صنایع عمرانی، هوافضا و خودروسازی استفاده شده‌ است. در ایده کلی هر جا که نیاز به استحکام بالا با وزن سبک مطرح باشد، می‌توانیم از ساختار پلیمری تقویت ‌شده با الیاف (FRP) استفاده کنیم. یکی دیگر از بهترین تولید کننده الیاف کربن شرکت سازین است. این شرکت با هدف تامین نیاز هموطنان در زمینه بازسازی ساختمان، طراحی داخلی و طرح و اجرای انواع نمای مدرن و کلاسیک تاسیس گردیده است.
انجام مشاوره و بازدید از بنا، جهت بازسازی ساختمان و یا طراحی دکوراسیون، را از ما بخواهید. همچنبن با آرامش از صفر تا صد مراحل بازسازی ساختمان و طراحی دکوراسیون داخلی را به عهده ما بگذارید. طراحان و مجریان ما در سازین با تکیه بر اصول و مبانى معمارى و تجربه به رویاهای شما واقعیت مى بخشند.

آدرس: تهران – خیابان وزرا – کوچه ۶ – پلاک ۱۴

تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۱۰۸۴۵۸


بهترین 10تایی ها - شماره 8 | ساختمونی نیوز

ایران کامپوزیت کاویان

لوگوی ایران کامپوزیت کاویان | ساختمونی نیوز

فروشگاه اینترنتی ایران کامپوزیت کاویان وابسته به شبکه کاویان، به عنوان یکی دیگر از بهترین تولید کننده الیاف کربن است. و همچنین اولین مرکز فروش اینترنتی محصولات تخصصی صنعت کامپوزیت از سال ۱۳۹۲ و با قیمت های به روز می‌باشد.
این مجموعه با تکیه بر توانمندی و دانش فنی متخصصین دانشگاهی و بهره مندی از تجربیات طولانی حضور در عرصه صنعت کامپوزیت کشور، افتخار دارد با ارائه محصولات متنوع و تخصصی، گامی در جهت تأمین نیازهای صنعتگران و مهندسان و متخصصان ایران اسلامی برداشته و زنجیره دانش – فناوری – صنعت – تجارت را تکمیل نماید.
صاحبان شرکت های تولیدی و صنعتی می توانند نیازمندی های خود را از طریق فروشگاه اینترنتی ایران کامپوزیت تأمین نمایند. و در کوتاه ترین زمان ممکن با دریافت اطلاعات کامل، مقایسه قیمت ها و مشاوره، محصولات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.
همچنین کارشناسان و متخصصان شبکه ایران کامپوزیت آماده ارائه خدمات مشاوره تخصصی و ساخت قطعه در پهنه این صنعت هستند.

آدرس: تهران، اتوبان شهید خرازی غرب، بعداز مجموعه ایران مال، بلوار پژوهش جنوب، پژوهشگاه پلیمر، مرکز فناوری کامپوزیت کاویان (سوله کاویان)

تلفن تماس: ۰۹۱۰۶۷۷۹۹۴۰


بهترین 10تایی ها - شماره 9 | ساختمونی نیوز

کلینیک بتن ایران

لوگوی کلینیک بتن ایران | ساختمونی نیوز

یکی دیگر از بهترین تولید کننده الیاف کربن ، کلینیک بتن ایران بشمار می‌رود.  کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران نام تجاری دو شرکت مهندسی ژرف تابان مهر و شرکت بازرگانی و تولیدی رایحه بتن سبز می باشد.
این مجموعه فعالیت اولیه خود را از سال ۱۳۸۵ آغاز نموده است و در حال حاضر دارای در حدود ۱۲۰ نفر پرسنل تخصصی در بخش تولید بازرگانی و پروژه های اجرایی، شامل نیروهای فنی و مهندسی و پرسنل آموزش دیده اجرایی می باشد.
این شرکت دارای تعداد و حجم زیادی از تجهیزات تخصصی مرتبط با تعمیرات سازه های بتنی از جمله انواع بالابر، انواع چکش های تخریب و کرگیری، تجهیزات آزمایشگاهی غیر مخرب، لوازم قالب بندی، تجهیزات سندبلاست، ایرلس، مینی سنگ، ماشین آلات سبک و باری کارگاهی، چندین دستگاه کانکس، تجهیزات ایمنی از جمله انواع ماسک شیمیایی، موتور برق، چند عدد فن تهویه هوا صنعتی می باشد.
برای اخذ راهنمایی در خصوص نحوه اجرای الیاف کربن،‌الیاف اف ار پی،‌اطلاع از نحوه خرید الیاف کربن و دریافت لیست قیمت محصولات، می‌توانید با کارشناسان کلینیک فنی و تخصصی بتن در تماس باشید.

آدرس: تهران – پونک – خیابان حیدری مقدم – تقاطع اشرفی اصفهانی

تلفن تماس: ۰۹۱۲۰۹۱۶۲۷۱


بهترین 10تایی ها - شماره 10 | ساختمونی نیوز

شرکت تکنوپل

لوگوی شرکت تکنوپل | ساختمونی نیوزشرکت تکنوپل بعنوان یکی دیگر از بهترین تولید کننده الیاف کربن ، ارائه دهنده خدمات مشاوره، طراحی، فروش و تست محصولات در صنایع مقاوم سازی ساختمان، بتن و مصالح کامپوزیتی FRP شامل الیاف کربن، الیاف شیشه و چسب اپوکسی جهت مصارف ساختمانی، صنعتی و تحقیقاتی دانشگاهی در ایران می‌باشد. مجموعه تکنوپول با تمرکز بر یکی از اساسی‌ترین مشکلات امروز انواع مختلف سازه‌های موجود که همان مقاوم‌سازی و بهسازی در برابر زلزله و سایر مشکلات می‌باشد، به فروش محصولات با اصالت و کیفیت جهت ترمیم و مقاوم‌سازی سازه‌ها می‌پردازد.
تکنوپول به دنبال بهینه‌سازی فرایند انتخاب محصول بر طبق آشنایی با تمامی کاربردها، قیمت و علاوه بر موارد فوق معرفی خدمات مختلف از جمله ارائه مشاوره، طراحی و در نهایت اجرای طرح مقاوم‌سازی است.
کسب سال‌ها تجربه در پروژه‌های اجرایی ساختمانی، فروش محصولات مختلف و همچنین مشاوره و ارائه طرح به صورت تلفنی و یا بازدید حضوری تیم تکنوپول را به یکی از با تجربه‌ ترین تیم‌ها در این زمینه تبدیل کرده است.
مشتریان می‌توانند تمام تجهیزات مربوط به مقاوم‌سازی، ترمیم و بهسازی ساختمان و سایر سازه‌ها همچون الیاف کربن (CFRP)، الیاف شیشه (GFRP)، بتونه و پرایمر اپوکسی، رزین تزریقی اپوکسی رقیق، رزین اپوکسی FRP، چسب اپوکسی، چسب کاشت میلگرد و مصالح دیگر را از طریق وب‌سایت تکنوپول به راحتی خریداری کنند. سرعت خرید، کیفیت محصولات و قیمت‌های مناسب سه اصل اساسی برای تکنوپول است که همواره بر آن‌ها پایبند خواهد بود.

آدرس: تهران

تلفن تماس: ۰۹۱۰۴۹۷۷۸۷۱


کاربرد الیاف کربن

در ادامه مطالب به برخی از کاربردهای الیاف کربن می‌پردازیم.

صنعت ساختمان

الیاف کربنی با آرایش الکترونی کربن که دارد به قسمت بسیار مهم از صنایع ساخت‌وساز ساختمانی تبدیل گردیده اند و فواید بسیاری دارند که شامل :
مقاوم‌سازی ساختمان و تقویت سازه‌ها با الیاف کربن، ساخت صفحات، ورق‌ها و لمینیت کربن، الیاف تقویت‌کننده بتن‌های مقاومت بالا، ساخت دیوارهایی با مقاومت بالا و سبک کربنی، ساخت سازه‌های پس کششی و پیش‌تنیده کربنی در سازه‌های بتنی، استفاده در جداره داخلی تونل‌ها می‌باشد.

صنعت خودرو سازی

در صنایع خودرو و به‌ خصوص خودروهای مسابقه‌ای که حالت لوکس دارند هم قطعات کربنی مثل سپر و اسپویلر طرفداران زیادی دارند و حتی گاهی خودروهای چند صد هزار دلاری با بدنه‌ای که بیشتر بخش‌هایش از فیبر کربن می‌باشد، ساخته می‌شود.
یک نقطه مهم از پیشرفت در استفاده از الیاف کربنی در این صنعت شامل: مخازن سوخت کربنی خودروها، ساخت سپرهای کربنی خودروها، شفت های انتقال نیرو، قطعات موتور، کمک‌فنر، ملحقات چرخ و جعبه ‌فرمان، لنت ترمز، بدنه ماشین مسابقه، بدنه کشتی‌ها، فنرهای لول و غیره می‌باشد.

صنایع هوافضا و هواپیماسازی

صنایع هوافضا دقیقاً همان قسمتی از پیشرفت استفاده از فیبر کربن می‌باشد که بدون آن هیچ فرایندی تکمیل نخواهد گردید. علت اهمیت استفاده از این الیاف در صنعت هوا فضا، حساسیت بالای فرایندهای تولید و ساخت محصولات این صنعت می‌باشد. این موارد شامل:
اجزای سازه‌ای ماهواره‌ها، سازه‌های داخلی هواپیماهای مسافرین اعم از پنل صندلی‌های کربنی، میزهای کربنی و سایر پوشش‌های کربنی، نوک هواپیماهای مافوق صوت، قطعات حساس موتور هواپیماها و غیره می‌باشد.

صنایع پزشکی

ساخت اجزای تجهیزات پزشکی کربنی، صندلی چرخ‌دار کربنی، استخوان مصنوعی و انواع اجزای مصنوعی بدن و …تنها قسمتی از کاربردهای این الیاف در صنایع پزشکی است.

کاربرد در تولید انرژی

ساخت پره توربین‌های کربنی و آسیاب‌های بادی جهت تولید برق از انرژی باد، ساخت و تولید باتری‌های سوختی و غیره می‌باشد.

 صنعت حمل و نقل

مخازن گاز مایع خودروها، قطعات موتور، کمک فنر، شفت های انتقال نیرو، ملحقات چرخ و جعبه فرمان، لنت های ترمز، بدنه ماشین های مسابقه، بدنه کشتی ها، فنرهای لول و غیره می‌باشد.

یک پیشنهاد ویژه به سروران گرامی

چنانچه در جستجوی بهترین تولیدکننده الیاف کربنی هستید، ما به شما ۱۰ تا از بهترین تولید کننده الیاف کربن را معرفی نمودیم. لذا برای انتخاب تولیدکننده خوب تحقیقات و بررسی های لازم را انجام دهید. شما نیز می توانید برای یافتن بهترین تولیدکنندگان محصولات ساختمانی در وبسایت ساختمونی نیوز که بزرگترین مرجع معرفی شرکت‌های ساختمانی می باشد جستجو نمائید.

با تشکر از توجه و همراهی شما
تحریریه ساختمونی نیوز

۵/۵ - (۶ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 6 =

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا